Hotline: +84 246 294 8863| Email: nepxua.info@gmail.com

Đơn vị tổ chức tour trải nghiệm

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nếp Xưa là một doanh nghiệp được được hình thành và truyền lửa từ một tổ chức phi chính phủ với gần 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số - Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hoá Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM).
Bằng triết lý sinh thái nhân văn, hướng tới một môi trường sống hài hoà giữa lợi ích của thiên nhiên và con người vì sự phát triển bền vững, NẾP XƯA kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nên một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch, trong đó các quyền chính đáng của cộng đồng dân tộc thiểu số đặc biệt được tôn trọng và bảo vệ; người dân hoàn toàn được tự chủ quản trị nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa trên các giá trị văn hoá bản địa và luật pháp nhà nước.
 
Sứ mệnh của NẾP XƯA là cùng gìn giữ và lan tỏa những nép đẹp văn hóa truyền thống các tộc người trên khắp mọi miền Tổ quốc, thông qua việc kết nối các thành viên trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo tính sở hữu công bằng trong cộng đồng, nâng cao sinh kế và năng lực cho người dân đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và nền văn hóa dân tộc.
  
Đối tượng hưởng lợi của NẾP XƯA là cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam sống phụ thuộc vào tài nguyên đất, rừng (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em yếu thế), nơi mà cuộc sống của họ đang gặp nhiều khó khăn, thách thức; điều kiện sinh tồn và phát triển con người còn nhiều hạn chế, tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị suy thoái. Bằng các hoạt động cụ thể của mình, NẾP XƯA sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp hỗ trợ, tư vấn và thúc đẩy các giải pháp phù hợp về quyền quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát triển các hệ giá trị văn hoá dân tộc, và phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập ổn định dựa vào tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.

Nếp Xưa tin rằng với sự nối tiếp kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng của tổ chức CIRUM cùng sự thấu hiểu về cuộc sống và văn hóa của đồng bào thiểu số, chúng tôi sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm không thể quên.
 

Du lịch dựa vào cộng đồng

Với mục tiêu góp phần lan tỏa các giá trị bản sắc văn hoá vùng cao thông qua những chuyến trải nghiệm ấn tượng dành cho khách du lịch; đồng thời hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững lấy người dân bản địa làm trung tâm…., chúng tôi xây dựng tour nhằm chia sẻ 5 giá trị cốt lõi cơ bản:
- Hỗ trợ cộng đồng, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương (thông qua việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức di sản văn hóa trong không gian, thời gian phù hợp và đề cao tính nguyên bản của di sản tại địa phương).
- Bảo vệ môi trường sống (nguồn nước, hệ sinh thái rừng, nước thải sinh hoạt)
- Bảo tồn văn hóa (lễ hội, trang phục, văn nghệ, kiến trúc… )
- Hợp tác kinh doanh: huy động sự đồng tâm, hợp lực và đề cao tính cam kết giữa các bên tham gia.
- Nâng cao năng lực cộng đồng
 Trải nghiệm này giúp du khách được sống với cộng đồng bản địa, cảm nhận những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Việc huy động cộng đồng cùng tham gia, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa phát huy được những  phong tục, nếp sống vốn có.

Tour trải nghiệm nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng

Trong mỗi tour trải nghiệm, chúng tôi đều sử dụng homestay của người dân địa phương, hướng dẫn viên là người bản địa, đồng thời chia sẻ một phần doanh thu cho cộng đồng để chung tay xây dựng nên các hoạt động thiết thực cho thôn bản.