Hotline: +84 983 181 288| Email: info@nepxua.com

Mọi người nói gì về chúng tôi

HEPA là nơi hội tụ kiến thức và kinh nghiệm về sinh thái, sự kỳ vĩ của tài nguyên thiên nhiên. Việc kết hợp với Nếp Xưa giúp chúng tôi làm giàu các kỹ năng ...

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu - Quản lý HEPA

CIRUM hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng thôn Sải Duẩn triển khai thực hiện chương trình giao đất giao rừng truyền thống cho cộng đồng quản ...

Bà Chảo Cói Mẩy - QL Dịch vụ Ngâm tắm thuốc nam người Dao đỏ Sải Duần