Hotline: (+84) 916 311 408 - (+84) 2396 288 226| Email: info@nepxua.com

Mọi người nói gì về chúng tôi

Tôi đã đến và ở lại HEPA 5 ngày, được gặp gỡ nhiều nông dân làm việc trong những lĩnh vực khác nhau tại HEPA và được tìm hiểu, khám ...

Rufus, Luật sự và tư vấn Chính sách, phòng bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội

Trường Đại học RMIT đặt tiêu chuẩn cao trong việc giảng dạy về du lịch bền vững. Chúng tôi làm việc với Nếp Xưa cho phép sinh viên của trường được thực ...

Tiến sĩ Jackie Ong, Quản lý Chương trình, Trưởng Bộ môn Du lịch Sinh thái, trường Đại học RMIT Hà Nội

HEPA là nơi hội tụ kiến thức và kinh nghiệm về sinh thái, sự kỳ vĩ của tài nguyên thiên nhiên. Việc kết hợp với Nếp Xưa giúp chúng tôi làm giàu các kỹ năng ...

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu - Quản lý HEPA

CIRUM hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng thôn Sải Duẩn triển khai thực hiện chương trình giao đất giao rừng truyền thống cho cộng đồng quản ...

Bà Chảo Cói Mẩy - QL Dịch vụ Ngâm tắm thuốc nam người Dao đỏ Sải Duần