Khám phá và nhận dạng các loại côn trung có tại HEPA