Hotline: +84 983 181 288| Email: info@nepxua.com

Bà Chảo Cói Mẩy - QL Dịch vụ Ngâm tắm thuốc nam người Dao đỏ Sải Duần

Ngày đăng: 27/10/2019
  • CIRUM hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng thôn Sải Duẩn triển khai thực hiện chương trình giao đất giao rừng truyền thống cho cộng đồng quản lý và sử dụng từ năm 2014 nhằm đảm bảo quyền hợp pháp lâu dài cho cộng đồng. Tiếp đến, CIRUM xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp xã hội (gọi là Nếp Xưa) nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng phát huy quyền sở hữu và sự tham gia của cộng đồng trong việc phát triển sản phẩm địa phương dựa trên tri thức bản địa và giá trị luật tục để có thêm nguồn thu nhập ổn định. CIRUM/Nếp Xưa hỗ trợ Cộng đồng Sải Duẩn thực hiện ước mơ thành lập dịch vụ Ngâm tắm thuốc nam Sải Duẩn nhằm hướng tới doanh nghiệp xã hội cấp làng bản dựa trên các giá trị văn hoá của dân tộc người Dzao Đỏ, nguồn tài nguyên rừng sẵn có và đặc biệt là tri thức thuốc nam, thầy thuốc nam.
     
    Sải Duần triển khai dịch vụ vào đầu năm 2019 đã và đang mang lại những kết quả mong đợi. Đó là chỉ số về thu nhập ổn định, hạnh phúc và cảm giác tự hào, gắn kết giữa những người trẻ ở Sải Duẩn.  


    Bà Chảo Cói Mẩy - Quản lý Dịch vụ Ngâm tắm thuốc nam người Dao đỏ Sải Duẩn 

Các bài viết khác

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu - Quản lý HEPA

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu - Quản lý HEPA
HEPA là nơi hội tụ kiến thức và kinh nghiệm về sinh thái, sự kỳ vĩ của tài nguyên thiên nhiên. Việc kết hợp với Nếp Xưa giúp chúng tôi làm giàu các kỹ năng và xây dựng các mối quan hệ mới, qua đó có thể mang những nét đặc trưng, độc đáo của thiên nhiên và con người tại HEPA đến gần hơn với mọi người. Điều đó giúp chúng tôi đạt được các lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế bền vững trong tương lai.